Activitats


Aquí tenim el calendari d'aquest curs.

En els diferents subapartats podeu consultar les activitats i fer les preinscripcions a les diverses branques.


Per tal de poder assistir i realitzar les activitats correctament és imprescindible que els formularis d'aquest apartat estiguin al dia i en possesió dels respectius caps.

Formularis i Autoritzacions:
*Cal imprimir-los, emplenar-los, signar-los i entregar-los al cap d'unitat.

Fitxa Sanitaria*

Autorització Activitats*

Autorització Materials Audiovisuals*