Història

Resum de la nostra història, des de Baden Powell fins als nostres dies


A prinicipis del s.XX Lord Robert Stephenson Smith Baden Powell, al final de la seva carrera militar en el si de
l'imperi Britànic, i preocupat per l'educació en valors dels joves de la seva pàtria va començar a intuir, i
desenvolupar l'escoltísme tradicional:


1899 - Confiant en nois de 12 anys, Baden Powell aconsegueix  resistir un setje de 217  dies a Mafeking.


1907 - Primer Campament Escolta a l'illa de Brownsea. Escriu el llibre bàsic: "Escoltisme per a nois"

1920 - Primer Jamboree(Trobada) Mundial

1941 - Mort de Baden Powell: [...]"voldria dir-vos uns mots de comiat"[...]"Jo crec que Déu ens posà en aquest món per ser felicos i gaudir de la vida"[...]"Procureu deixar aquest món una mica millor de com l'heu trobat"[...]"Estigueu Sempre a punt"[...] "i Déu us ajudarà."

 
Al Pare Sevin, jesuïta francès, l'hi agradà la idea de l'escoltisme, i després de successives trobades amb Lord Baden Powell , introduí el Catolicisme en el mètode i ho proposa als bisbes.El 1920,  es funda "Scouts de França", sota la seva influència.

La imatge de l'escoltísme després de la II Guerra Mundial estava en crisi.Els fundadors de Guies i Scouts de Europa persegueixen reconstruir una Europa fraternal. Destacant l'herència sempre actual transmesa pel Pare Sevin, ho fan progressar i l'obren a la dimensió europea i
les altres confessions cristianes no catòliques.Orígens de la FSE

Lògicament en els països de tradició catòlica sorgiren iniciatives escoltes obertament catòliques, al costat de
les no confessionals. Tal va ser el cas particular de Bèlgica amb el professor Jean Corbisier, d'Itàlia amb Mario
di Caperna i sobretot a França amb el Pare Jacques Sevin,a qui podem considerar com el fundador de
l'escoltisme catòlic.
 
1956 - L'1 de novembre uns 50 caps alemanys i francesos, es reuniren a Colònia. N'hi havia de catòlics,
protestants i ortodoxos. Després de tres dies de treball es redactà un text que comença amb el següent
enunciat: "Es funda sota el nom de" Federació d'Escoltisme Europeu ", una associació escolta internacional
composta per associacions nacionals amb la finalitat de practicar l'escoltisme de Baden Powell, en el marc
de la idea europea i les bases cristianes que postulen el desig d'una Europa unida ". La Federació adoptà
com a emblema oficial una creu de Malta de 8 puntes amb una flor de Lis daurada al centre. No va ser una
elecció a l'atzar, ja que va ser escollida en el dia de Tots Sants, dia en què l'Església proclama solemnement
a tota la terra les 8 benaurances, simbolitzades per les 8 puntes de la creu de Malta.

1957 - Es redactà "El Directori Religiós" l'article 1 diu: "L'organisme fundat amb el nom de Federació d'Escoltisme
Europeu reconeix el ple valor de la fe cristiana i situa el conjunt de les seves accions i decisions seguint les normes
de
aquesta fe ". En un altre apartat: "El primer deure dels caps és el d'afavorir la vida espiritual d'aquells que
dirigeixen, vetllant perquè assisteixin als oficis religiosos segons les normes de cada confessió".
"Que hi hagi
çsempre un testimoni, un gran respecte i una gran confiança amb els ministres del culte. Que se'ls doni tota
 facilitat per al compliment del seu ministeri en els campaments i a les unitats. Que nois i noies siguin animats
a recórrer a ells
en les seves dificultats espirituals i morals ". Aquestes línies han estat escrites molt abans del
Concili Vaticà II per joves caps, que trenta anys abans de l'exhortació apostòlica de Joan Pau II, "Christifideles
laici" (del 30 de novembre de 1988) havien pres consciència del lloc i del paper de
els laics en l'Església.

1962 - Perig Géraud-Keroud i la seva dona Lizig s'adhereixen a l'Associació francesa de la FSE. En pocs anys
saben imprimir al moviment una ànima.
Quan el matrimoni es retira de les seves funcions la FSE té 50.000
membres.
Aquestes consideracions permeten afirmar que són ells els veritables fundadors i la FSE.

1963 - Es revisa el directori religiós i s'integra una gran part de la Carta de l'Escoltisme Catòlic,
promulgada per la Santa Seu el 13 de juny del 1962.


1965 - Es signa la "Carta dels principis naturals i cristians de l'escoltisme europeu"

1973 - La FSE realitza un pelegrinatge a Roma per l'any Sant. El Sant Pare, Pau VI, expressa públicament la
seva satisfacció i el seu suport a l'obra i acció de la FSE.

1975 - Neix l'associació canadenca.

1976 - Es refunda l'associació catòlica alemanya. Es funden les associacions italiana i luxemburguesa. Es redacten
uns nous estatuts federals establint el caràcter catòlic de la federació, que continua sent oberta ecumènicament a

les altres confessions cristianes segons les condicions fixades pel directori religiós.

1977 - Es funden l'associació evangèlica alemanya i l'associació Suïssa.

1978 - Es funden l'associació portuguesa i espanyola.

1990 - Després de la caiguda del mur i dels règims comunistes, neixen les associacions de l'Europa de l'Est.
És el cas de l'associació hongaresa.

1991 - Neix l'associació romanesa.

1992 - Neix l'associació lituana.

1994 - En ocasió de l'Eurojam, organitzat per la FSE a Viterbo, Itàlia, Joan Pau II rep en audiència a la basílica de
Sant Pere, a 7.500 guies i scouts vinguts de tot Europa i Canadà, i els dirigeix un
important discurs que representa
 un punt fonamental en la vida de la Federació i del qual emanen les línies d'acció per a tota la FSE.

1995 - L'associació escolta catòlica polonesa anomenada Zawisza, fundada clandestinament el 1982, s'adhereix a la FSE.

2007 - Implantació dels primers Agrupaments a Catalunya, Mare de Déu del Remei i Pere Tarrés de Barcelona. Creació de la Regió Catalunya dintre de l'Associació Espanyola.
 
2009 - Implantació de l'Agrupament Sagrada Família d'Igualada.