Materials

En els subapartats de Materials trobareu, cançons, textos i fitxes per tal de poder tirar endavant amb la progressió i aprendre tècniques utils per les activitats i la vida quotidiana.

Cal tenir en compte que aquests materials tenen autor, amb els corresponents drets.


Enllaços a alguns serveis meteorologics interessants:


Servei Meteorologic de Catalunya: http://www.meteo.cat/servmet/index.html
Subpàgines (2): Cançoner Tècnica
Comments